Chan Buddhism

Chan Buddhism

꾸러미:
org.ddm.chan.buddhism.android.en
다운로드:
1K
크기:
10 MB
지원되는 android 버전:
2.0 이상
업데이트 날짜:
2014년6월18일
21
최신 버전:
1.2
나이:
각자 모두
무료 다운로드

About the Chan Buddhism. What is Chan Buddhism? As Master Sheng Yen pointed out, Chan Buddhism incorporates the teaching of the Agamas and is based on the Chan tradition of Chinese Buddhism. Especially, it speaks to our modern way of life. Through the concepts and practices of Chan, one can attain calm and ease of body and mind, and thereby develop compassion and wisdom.

댓글

관련 콘텐츠

출신 앱 Dharma Drum Mountain

1.2
馬來西亞道場-法鼓山
馬來西亞道場-法鼓山
20
...
2.0
心经-圣严法师
心经-圣严法师
16
心经 生活系列讲座. 心经 与生活、生命、人生的实践,是圣严法师在台北国父纪念馆一连三个晚上的演讲。法师将 心经...
1.2
普賢菩薩行願讚-聖嚴法師
普賢菩薩行願讚-聖嚴法師
15
普賢菩薩行願讚 共有六十二頌二百四十八句,顧名思義,是用偈頌體的文字,對普賢菩薩實踐「大行」菩薩道的深心讚歎。法鼓山聖嚴法師在本講座中,以旁徵博引的方式,將偈頌形式的...
1.1.1
无量寿经-圣严法师
无量寿经-圣严法师
13
无量寿经...
1.3
紫雲寺
紫雲寺
12
...
1.0
Phật học nhập môn
Phật học nhập môn
10
" Phật pháp hay như thế, nhưng người biết đến nó ít như thế.
1.1.3
大悲忏-法鼓山
大悲忏-法鼓山
9
经忏,包括的种类繁多,以观音为主的 大悲忏 就是其中之一。观世音菩萨非常地慈悲,说了〈大悲咒〉,宋朝四明大师根据〈大悲咒〉,同时收录了 法华经.观世音菩萨普门品...
1.0
Thiền nhập môn
Thiền nhập môn
7
Pháp sư Thánh Nghiêm nói: " Thiền là sự nhận biết chính mình.
1.1
新加坡护法会-法鼓山
新加坡护法会-法鼓山
7
法鼓山新加坡护法会成立缘由源自一群对佛法有正信并秉持着弘扬佛法愿心的菩萨,同心协力,团结一心朝向共同的理念"提升人的品质,建设人间净土"目标前进。会所前后共搬迁了6次:.
1.1
梁皇宝忏-法鼓山
梁皇宝忏-法鼓山
6
梁皇宝忏 全称 慈悲道场忏法...
1.0
法青會
法青會
4
法鼓山世界青年會,簡稱法青會。...
1.1
普贤菩萨行愿赞-圣严法师
普贤菩萨行愿赞-圣严法师
3
普贤菩萨行愿赞 共有六十二颂二百四十八句,顾名思义,是用偈颂体的文字,对普贤菩萨实践「大行」菩萨道的深心赞叹。法鼓山圣严法师在本讲座中,以旁征博引的方式,将偈颂形式的...