eduTV

eduTV

꾸러미:
com.edutelevision.edutv
다운로드:
1K
크기:
2.6 MB
지원되는 android 버전:
4.2 이상
업데이트 날짜:
2020년9월21일
23
최신 버전:
1.1.5
나이:
각자 모두
무료 다운로드

Za sve koji žele da napreduju, lično i profesionalno, koji imaju moderan pristup životu i učenju i traže najbolji način da iskoriste svoje vreme. eduTV Android aplikacija omogućava pristup Obrazovnoj televiziji eduTV, koja ima misiju da kroz savremen edukativni program širi znanje i motiviše na uspeh.

댓글

관련 콘텐츠

출신 앱 LINK group