LingCor

LingCor

Hoc Tieng Anh Online
꾸러미:
net.LingCor.app
다운로드:
50K
크기:
16 MB
지원되는 android 버전:
2.3 이상
업데이트 날짜:
2018년1월9일
266
최신 버전:
1.10
나이:
각자 모두
무료 다운로드

Hoc tieng anh? Từ vựng hay ngữ pháp tiếng anh đang làm khó bạn? Hãy quay lại với thời thơ ấu của chính bạn: Bạn có thể nhớ những hình ảnh, lời nói như một cuốn băng ghi hình trong đầu bạn vậy. Bạn có thể nhớ lời bài hát yêu thích một cách dễ dàng. Tại sao bạn học mãi tiếng Anh mà bạn vẫn không thể nói được?

댓글