BL Info

BL Info

꾸러미:
com.majk.blinfo
다운로드:
1K
크기:
428 KB
지원되는 android 버전:
2.1 이상
업데이트 날짜:
2011년12월4일
22
최신 버전:
1.0
나이:
각자 모두
무료 다운로드

Aplikacija BLInfo pruža korisnicima bitne kao i zabavne informacije vezane pretežno za grad Banja Luku. Unutar same aplikacije postoji nekoliko opcija koje korisnik može izabrati Aplikacija daje korisniku informacije o važnijim brojevima kao što su hitna pomoć, policija, vatrogasci, itd.

댓글

관련 콘텐츠