Koliko sam star? - Python

Koliko sam star? - Python

꾸러미:
com.dr.python.kolikosamstar
다운로드:
10
크기:
9 MB
지원되는 android 버전:
2.3 이상
업데이트 날짜:
2017년1월20일
최신 버전:
1.0
나이:
각자 모두
무료 다운로드

Ovo je mala i jednostavna aplikacija koja će Vam za upisani datum rođenja izračunati koliko ste točno godina, mjeseci i dana stari. I to je to, mala i jednostavna. Podržani datumi "rođenja" su od 1. Siječnja 1. Godine do 31. Prosinca 9999. Godine. Aplikacija je napisana u programskom jeziku Python. Za izradu grafičkog korisničkog sučelja korišten je Kivy framework (.

댓글

관련 콘텐츠

출신 앱 OneDayAlright Software