Allergy Alarm

Allergy Alarm

꾸러미:
rs.creitive.allergyalarm
다운로드:
5K
크기:
4.4 MB
지원되는 android 버전:
3.0 이상
업데이트 날짜:
2015년3월12일
23
최신 버전:
1.0
나이:
각자 모두
다운로드

Allergy Alarm je android aplikacija informativno edukativnog karaktera namenjana opštoj populaciji i stručnoj medicinskoj javnosti. Aplikacija je namenjana opštoj populaciji sa ciljem upoznavanja javnosti sa problemom oboljenja koje se naziva alergijski rinitis, kao i sa načinima lečenja i prevencije tog oboljenja.

댓글

관련 콘텐츠

출신 앱 MedApp android aplikacije