Danh ngon song ngu

Danh ngon song ngu

꾸러미:
com.app.danhngon_songngu
다운로드:
10K
크기:
5.3 MB
지원되는 android 버전:
2.3 이상
업데이트 날짜:
2015년4월22일
268
최신 버전:
6.0
나이:
각자 모두
무료 다운로드

Ứng dụng cung cấp khoảng 7000 câu danh ngôn, câu nói bất hủ mọi thời đại. Những câu danh ngôn đều có những ý nghĩa sâu sắc làm thay đổi cuộc đời bạn. Kho tàng danh ngôn phong phú gồm nhiều chủ đề khác nhau: Danh ngôn tình yêu - Love quotations. Danh ngôn cuộc sống - Life quotations. Danh ngôn tình bạn - Friendship quotations. Danh ngôn sự nghiệp - Career quotations.

댓글

출신 앱 Apps1pro