Anh Tam Trang

Anh Tam Trang

cau noi hay
꾸러미:
com.entaitment.picture.status
다운로드:
10K
크기:
5.9 MB
지원되는 android 버전:
4.0 이상
업데이트 날짜:
2018년10월28일
193
최신 버전:
1.0.3
모든 버전
나이:
각자 모두
무료 다운로드

Anh Tam Trang Cho là ứng dụng phục vụ bạn chia sẻ tâm trạng lên mạng. Lời ngỏ. Chào các bạn! Ứng dụng này nhằm hướng tới các bạn thích sử dụng các ứng dụng mạng xã hội. Khi sử dụng mạng xã hội hẳn bạn cũng muốn mọi người quan tâm tới ban, cảmuch xúc của bạn, việc thể hiện tâm trạng qua những dòng status đôi khi chưa thể hiện hết được ý hay lời nói đẹp của bạn.

댓글

출신 앱 POWER-TEAM