SMS Poruke

SMS Poruke

꾸러미:
com.dragankrstic.sms.poruke
다운로드:
50K
크기:
17 MB
지원되는 android 버전:
4.0 이상
업데이트 날짜:
2019년9월1일
569
최신 버전:
2.1
모든 버전
나이:
각자 모두
무료 다운로드

SMS Poruke podržavaju slanje putem Viber-a, WhatsApp-a, EMail-a i ostalih messagera, a ne samo putem SMS-a! SMS Poruke ima bazu podataka koja se redovno updateuje sa novim porukama koje vi šaljete. Sa jednim klikom preuzimate najsvežije poruke! SMS Poruke je aplikacija sa oko 600 tematskih poruka za sve prilike.

Permissions required by SMS Poruke v. 1.8

Those that potentially access the user's/ your sensitive information:
  • Access the Account Service list
  • Access user's contacts
  • Access phone state without changing it
  • Access SMS messages
  • Deliver SMS messages
Commonly used:
  • Save files to external storage
  • Access data stored on external storage

댓글

관련 콘텐츠

출신 앱 Noriax