Vision One

Vision One

꾸러미:
solutions.mobileone.visionone
다운로드:
5K
크기:
68 MB
지원되는 android 버전:
6.0 이상
업데이트 날짜:
2019년1월16일
40
최신 버전:
3.1.52
모든 버전
나이:
각자 모두
무료 다운로드

Vision One je pametni turistički vodič kroz kojeg dobivate sve informacije potrebne za putovanje, bilo da ga tek planirate ili se već nalazite na željenoj lokaciji. Kroz aplikaciju možete pregledati raznoliku turističku ponudu s navedenih područja: Zagrebačka županija. Krapinsko-zagorska županija. Varaždinska županija. Karlovačka županija. Sisačko-moslavačka županija.

댓글

관련 콘텐츠