My Patrol

My Patrol

Moja Patrola
꾸러미:
com.varduna.nasapatrola
다운로드:
500K
크기:
12 MB
지원되는 android 버전:
4.2 이상
업데이트 날짜:
2020년10월16일
4,7K
최신 버전:
3.8.3
나이:
각자 모두
무료 다운로드

Moja patrola omogućava svim korisnicima da samo jednim klikom prijave primećenu policijsku patrolu i da uvek budu obavešteni o patrolama koje su prijavili drugi korisnici. Takođe, svaki korisnik može da potvrdi ili negira prijavljenu patrolu.

댓글

관련 콘텐츠